PSK portál posuvno sklopný

Vyznačuje sa jednoduchým a komfortným ovládaním. Portál okovaný týmto posuvno-výklopným kovaním sa vyznačuje veľkou stabilitou. Maximálna šírka krídla je 1600 mm pri vyhotovení PSK PORTÁL. Variabilita tohto výrobku spočíva aj v možnosti kombinácie posuvného krídla s krídlom otváravo-sklopným . Pri vyhotovení priechodzieho otvoru približne 1,5 až 1,9 m pri jednokrídlovom element používame PSK-PORTáL s takzvaným núteným ovládaním, čo podporuje posúvane širšieho krídla z lepším komfortom.