Okná

 

Okno je dôležitým výrazovým prostriedkom architektonického i estetického stvárnenia objektu. Je súčasťou obalových, obvodových stien a veľmi výrazne ovplyvňuje aj komfort interiérového prostredia.

Drevo je tradičný materiál, ktorým v podstate (čo sa vzhľadu týka) nie je čo pokaziť. Dnešné kvalitné drevené okná dosahujú výborné fyzikálne vlastnosti. Dnešné drevené okná sa vyrábajú z europrofilov, podľa ktorých dostali aj názov – eurookná. Hranoly sa lepia z troch lamiel s radiálnym a poloradiálnym sklonom vlákien. Takto zlepený hrahol je tvarovo stály a odolný voči krúteniu. Fixné hranoly majú vrchnú aj spodnú lamelu bez zjavných vád nenadpájanú a cinkovaný hranol je vyrobený z lamiel spájaných klinovým zazubovým spojom. Používané lepidlo kategórie D4 je odolné voči poveternostným vplyvom, bez formaldehydu a ekologicky vyhovujúce. Vlhkosť dreva je v rozmedzí 13% s toleranciou 2%. K dispozícii sú v drevinách smrek, dub a borovica. Eurohranoly, ktoré používame k výrobe okien a spĺňajú normy DIN 68360, ÖNORM B-3013 a STN 490251. Drevené okná majú takmer storočnú životnosť, samozrejme, pri dostatočnej starostlivosti. Netreba sa však obávať, časy, keď bolo treba drevené okno každé dva roky opaľovať a natierať, sú preč. Dnes sa drevené eurookná renovujú lakmi, ktoré nevyžadujú opaľovanie rámov alebo ich akékoľvek iné mechanické či chemické odstraňovanie. Laky sa dajú riediť vodou a sú zdravotne nezávadné.

Naše okuté okenným kovaním SIGENIA .Coloobvodové okenné kovanie, inovačný systém kovania presviedča množstvom nových technológií v oblasti funkčnosti, bezpečnosti a komforu.