Montáž

Montáž je potrebné uskutočniť podľa platných noriem a stavebných predpisov.

Tieto inštrukcie popisujú všeobecné montážne pravidlá pri zakladaní okien a dverí v typických montážnych podmienkach. Všetky nerovnosti musia byť vyrovnané. Ostenie musí byť čisté, suché a rovné.

Suchá montáž

Montáž norma

Montáž ISO

Certifikát PHI pre ISO-BLOCO One

Je to ,certifikovaný stavebný prvok“ v kategórii ,vzduchotesné systémy/pripájacie škáry“ od renomovaného Passivhaus inštitútu (PHI) v Darmstadte. Ide o multifunkčnú tesniacu pásku ISO-BLOCO ONE, ktorá svojimi vlastnosťami uľahčuje návrh projektantom a dlhodobo prispieva k funkčnosti pasívnych domov. ISO-BLOCO ONE dlhodobo a spoľahlivo spĺňa vysoké nároky Passivhaus inštitútu (PHI) a to v celom rozsahu ako jediná páska na trhu.

Vlastnosti:

 • 10-ročná záruka na vlastnosť pripájacej škáry
 • paropriepustná z exteriérovej strany, odolná voči tlaku vody až do 1 050 Pa
 • parotesná z interérovej strany s difúznym pomerom 1 : 50 k exteriérovej strane
 • súčiniteľ prestupu tepla U je v rozpätí 0,8 – 0,6 W/m°K podľa šírky pásky
 • zvukový útlm v 10 mm škáre je 45 dB
 • so samolepiacim pásikom pre rýchlu montáž na rám okna
 • výborná prispôsobivosť nerovnostiam v podklade – vhodná na dilatujúce škáry
 • odolná voči UV žiareniu
 • vhodná na rovné a zalomené ostenie
 • protipožiarna odolnosť triedy B1

Použitie:

 • 3-úrovňové tesnenie pripájacej škáry okenného rámu

Montáž suchá

Montáž suchá 2

Montáž suchá 3

Winflex VARIO

Windflex Vario

Winflex VARIO je univerzálna tesniaca okenná fólia.

Vlastnosti:

 • 10-ročná záruka na vlastnosť pripájacej škáry
 • mení hodnotu paropriepustnosti sd podľa vzdušnej vlhkosti v interiéri a exteriéri
 • maximálny difúzny pomer 1 : 25 podľa rozdielu vzdušnej vlhkosti v interiéri a exteriéri
 • omietateľná a natierateľná
 • so samolepiacim pásikom pre rýchlu montáž na rám okna
 • montáž na murive pomocou lepidla OTTOCOLL® A770
 • rozťažnosť 5 %, UV odolnosť 3 mesiace (neprekryté)
 • vhodná na rovné ostenie

Použitie:

 • tesnenie pripájacej škáry okenného rámu s variabilnou paropriepustnosťou

Windflex Vario