Vstupné dvere

Použitý materiál pri výrobe vstupných dverí je taký istý, ako pri oknách. Hranoly sa lepia z troch lamiel s radiálnym a poloradiálnym sklonom vlákien. Takto zlepený hrahol je tvarovo stály a odolný voči krúteniu. Fixné hranoly majú vrchnú aj spodnú lamelu bez zjavných vád nenadpájanú a cinkovaný hranol je vyrobený z lamiel spájaných klinovým zazubovým spojom. Používané lepidlo kategórie D4 je odolné voči poveternostným vplyvom, bez formaldehydu a ekologicky vyhovujúce. Vlhkosť dreva je v rozmedzí 13% s toleranciou 2%. K dispozícii sú v drevinách smrek, dub a borovica. Eurohranoly, ktoré používame k výrobe okien a spĺňajú normy DIN 68360, ÖNORM B-3013 a STN 490251.