Montáž

Kvalita overená časom

Montáž je potrebné uskutočniť podľa platných noriem a stavebných predpisov. Nakoľko neustále zdokonaľujeme svoje postup, v súčasnosti montáž vykonávame v súlade s normou  STN 73 3134

Postup pri suchej montáži je nasledovný:

 • podklad musí byť čistý, odmastený a únosný
 • odstráni sa krycia fólia a páska sa pritlačí na podklad
 • pri montáži cez rám okna je nutné rám spolu s páskou predvŕtať ešte pred samotnou montážou
 • pásku nanášame až tesne pred montážou, keďže hneď po nalepení dochádza k jej rozťahovaniu z komprimovaného stavu
 • lepenie prebieha buď v celku po celom obvode, alebo po jednotlivých častiach
 • všetky netesnosti treba dodatočne utesniť pomocou tmelu OTTOCOLL A770
 • zvyšok pásky na kotúči odporúčame zalepiť, zabránite tak roztiahnutiu pásky
 • rozmer pásky, hlavne jej šírku a hrúbku si vždy treba zvoliť podľa rozmerov pripájacej škáry

Pre utesnenie pripájacej škáry používame vysokokvalitné tesniace pásky od spoločnosti ALLMEDIA.

 • tesniaca páska ISO-BLOCO One- viac info

  Je to ,certifikovaný stavebný prvok“ v kategórii ,vzduchotesné systémy/pripájacie škáry“ od renomovaného Passivhaus inštitútu (PHI) v Darmstadte. Ide o multifunkčnú tesniacu pásku ISO-BLOCO ONE, ktorá svojimi vlastnosťami uľahčuje návrh projektantom a dlhodobo prispieva k funkčnosti pasívnych domov. ISO-BLOCO ONE dlhodobo a spoľahlivo spĺňa vysoké nároky Passivhaus inštitútu (PHI) a to v celom rozsahu ako jediná páska na trhu.

  Vlastnosti:

  • 10-ročná záruka na vlastnosť pripájacej škáry
  • paropriepustná z exteriérovej strany, odolná voči tlaku vody až do 1 050 Pa
  • parotesná z interérovej strany s difúznym pomerom 1 : 50 k exteriérovej strane
  • súčiniteľ prestupu tepla U je v rozpätí 0,8 – 0,6 W/m°K podľa šírky pásky
   zvukový útlm v 10 mm škáre je 45 dB
  • so samolepiacim pásikom pre rýchlu montáž na rám okna
  • výborná prispôsobivosť nerovnostiam v podklade – vhodná na dilatujúce škáry
  • odolná voči UV žiareniu
  • vhodná na rovné a zalomené ostenie
  • protipožiarna odolnosť triedy B1

  Použitie:

  3-úrovňové tesnenie pripájacej škáry okenného rámu

 • Winflex VARIO- viac info

  Winflex VARIO je univerzálna tesniaca okenná fólia.

  Vlastnosti:

  • 10-ročná záruka na vlastnosť pripájacej škáry
  • mení hodnotu paropriepustnosti sd podľa vzdušnej vlhkosti v interiéri a exteriéri
  • maximálny difúzny pomer 1 : 25 podľa rozdielu vzdušnej vlhkosti v interiéri a exteriéri
  • omietateľná a natierateľná
  • so samolepiacim pásikom pre rýchlu montáž na rám okna
  • montáž na murive pomocou lepidla OTTOCOLL® A770
  • rozťažnosť 5 %, UV odolnosť 3 mesiace (neprekryté)
  • vhodná na rovné ostenie

  Použitie:

  tesnenie pripájacej škáry okenného rámu s variabilnou paropriepustnosťou